Obrazac M4 i M4/SP

Obrazac M4 i M4/SP

Obrazac M4 i obrazac M4/SP propisan je od strane Vlade Republike Srbije Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja(„Službeni glasnik RS“, broj 118/03, 11/06, 54/10), koja je doneta na osnovu člana 126 st. 3 i 4 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 34/03).

Šta su obrazac M4 i obrazac M4/SP?

M4 i M4/SP je obrazac za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa zaposlenih u preduzeću. Obrazac postoji u dve verzije:

  • M4 – za zaposlene, i
  • M4/SP – za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

Obavezna polja za popunjavanje u obrascu M4 i M4/SP su:

  • Jedinstveni matični broj građana, odnosno lični broj osiguranika
  • Prezime i ime osiguranika
  • Podaci o stažu (broj dana i meseci)
  • Zarada (zbir zarada u mesecima koji su uneti u prethodnom polju)
  • Uplaćeni doprinosi (takođe za mesece navedene u ožpolju podataka o stažu)
  • Iznos naknade zarade po osnovu zdravstvenog osiguranja i porodiljskog odsustva, kao i uplaćeni doprinosi, odnose se na zarade i doprinose žena koje su bile na trudničkom/porodiljskom bolovanju
  • Podaci o samom zaposlenju (meseci i dani efektivnog rada, naziv radnog mesta, šifra i uplaćeni doprinosi)

Kako i do kada se podnosi obrazac M4 i M4/SP?

Od 15.03.2016. godine Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je omogućio poslodavcima da M4 i M4/SP obrasce podnose elektronski. Obrasci M4 i M4/SP elektronski se podnose preko E-M4 portala (direktan link klikom na naziv), tako što se prvo kreira zahtev za predaju prijava M4, a potom se obrasci M4 i M4/SP zakače na aplikaciju u .pdf ili .txt formatu. I dalje važi pravilo da poslodavci koji imaju preko 50 zaposlenih, predaju samo prijavu M4 bez prateće dokumentacije, nakon čega se provera podataka iz prijave vrši kod poslodavca ili se naknadno traži od poslodavca. Detaljnije o elektronskoj predaji obrasca M4.

Obaveza predaje obrasca je, kao i prošle godine, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Obrazac M4 i M4/SP za popunjavanje (DOCX i PDF format)

Na našem sajtu možete videti kako izgledaju aktuelni obrasci M4 i M4/SP ili preuzeti iste u verzijama za popunjavanje na vašem računaru. Trenutno dostupni formati za preuzimanje su .DOCX (možete koristiti ovu verziju dokumenata za rad u Microsoft Office paketu programa) kao i .PDF (možete koristiti Adobe alat za popunjavanje ovih dokumenata, ili ih otvoriti u browseru itd.). Ispod su linkovi za skidanje.

Obrazac M4 za popunjavanje u PDF formatu – DOWNLOAD

Obrazac M4 za popunjavanje u DOCX formatu – DOWNLOAD

Obrazac M4/SP za popunjavanje u PDF formatu – DOWNLOAD

Ovde možete preuzeti i ovlašćenje od strane zakonskog zastupnika za dostavljanje obrasca M4 u elektronskom obliku koje možete prikačiti na elektronskom servisu PIO fonda za dostavljanje obrazaca M4.

Ovlascenje-od-strane-zakonskog-zastupnika-za-dostavljanje-elektronskog-M4-obrasca